Sivut

lauantai 10. joulukuuta 2016

Kaiken typerän pienuuden keskeltä nousee jotain todella loistavaa:

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | 3-vuotinen hanke

Hankkeen pääsisältö on avata taidettani käsittelevät arkistoni, saattaa julkiseen ja avoimeen jakoon internetistä vapaasti ladattavaksi ja levitettäväksi. Taiteeni perusluonne on taiteiden välinen, kuvaa ja ääntä, liikettä ja sanaa jakamattomaksi kokonaisuudeksi yhdistävää. Se on esiintynyt paikka- ja tilannesidonnaisina installaationa ja performansseina, videoina ja piirroksina, valokuvina ja kirjoituksina.

Vuonna 2018 neljä vuosikymmentä täyttävä arkisto kattaa satoja ellei tuhansia valokuvia, satoja tunteja videoitua materiaalia ja äänitteitä, artikkeleita monilla eri kielillä ja valtaisan määrän linkkejä. Ne ovat monissa eri formaateissa, analogisina ja digitaalisina. Ne ovat filmeinä, analogisina videokasetteina, c-kasetteina, printteinä painetuissa ja digitaalisissa julkaisuissa. Arkistomateriaalista ylivoimaisesti suurin osa on yleisölle tehtyjä performansseja, joita olen tähän mennessä tehnyt yli 500 erilaista 45 maassa.

Arkistomateriaali on ensin käytävä läpi ja digitalisoitava, sitten editoitava ja jälkikäsiteltävä. Hankkeen teknisen puolen, digitalisoinnin ja koostamisen nettiin kuuluu ammattilaisille. Itse hoidan kuvien käsittelyn, videoiden editoimisen ja muun taiteellisen jälkikäsittelyn. Oletan tämän työn vievän 3–4 vuotta. Tätä työtä tehdään muiden taiteellisten töiden, performanssien ja näyttelyihin osallistumisen ohella.

Tämä avaus on rohkea kootessaan yhteen olennaisen arkistojen kätköissä olevasta datasta allekirjoittaneen taiteesta avoimeen jakoon. Taiteeni on ollut rohkeata avausta alusta alkaen siksi, että hylkäsin perinteisen taiteen jo alussa. Perinteinen taide tuottaa objekteja, mutta minun tehtäväkseni taiteessa tuli kiinnittää huomio taiteeseen materiaalittomien arvojen vaihtona, siihen mitä tapahtuu tässä ja nyt. Arkisto kattaa alan keskeisen tekijän neljä vuosikymmentä. Avaus on historiallinen. Lähde

Ei kommentteja: