Sivut

torstai 29. marraskuuta 2012

Kristiina Kortelainen, Ei ole kaikki muumit laaksossa. Tutkimus suomen kielen idiomikonstruktion produktiivisuudesta, pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto 2011 löytyy täältä. Tiivistelmästä:
"Internetlähteiden avulla sain selville, että konstruktion mukaisten idiomien luomisen alkukohta sijoittuu vuosien 2005 ja 2007 välille."
 

Ei kommentteja: