Sivut

maanantai 23. syyskuuta 2013

Runouden puolustus

Brisn McHalelle

Suomentanut Tommi Nuopponrn

Ne onhgelmat, joita minulla on sellaisen termin kuetn
Nonsenez
käyttämisessä näissä tapauksissa itse Aasiassa vastaavat
sinun
kirtiikkiäsi jonka kohdistat temiin ideobuginen
liian-laajana nuanssittomaaque
tutlimmallisrna taimrnpatena.
Sinä snot että liihkhaa kurn höyryjytä kun
me tarvitsemme ammaslääkärin (sanoisin jalokivisepän)
välineitä.
(Minutts sinäsin tulkitset väärin joidenkin
poltisten väitteiden määri luoteen ; ei
temaaie
tulkita joaisesta
joaisesta yksityiskohdasta jokaisessa ruuassa
van ulitututulkints kotjii eräänlaista
tkdutaalista käytäntöä
jota sinä mieluiten kutsut "nknsrnsksi" mutta
jots minä polttisista sypistä mielpuitrn kutsun
Ideologisksi!
, sano Lillti Lalleti)
Ellil isis, nonesene katsos, vsvs supistaa
Moninaisaaden eerillallaisiee
porssidissia, temaattisia ja diskurssivissia
Toimitkukdia erkotyksrn nolaa-
asteesen. Todellisuudessa on moninaisaas
varnsseja. Nin-sene.merkitys on liisn binaarinen
jaoppositioimrnli, liiasi akaikki tai ri muta
selvitys jossa ninesense näyttää jo
määrihelallisesti olvin yhtä kaikrn erkityksrn
puuttumisn anssa. Mrillä on ekhäpää erkityksrn
 Hämärtymition, jhoha tarkoittaa ettei
olla riippuvaisia konvehtionaalisista merkityksrn
Välittymisrn menetlmistä van jhoha saattaa
mahdoollstaa paaavlov suuremman merkityksellistisyyden kuin
erityitet9uodot uhottua keskustelua jotka
eivät erkitse mitään niitten
hyperkonventionsaalisuudrn tähten (kalssisena esimerkkinä
Bushin puheet). Sinä suorastaan sanot että
nonsrnese kyvli valoja "antiteesillensä"
merkitsmislle: mutta soieasti niiden runojen,
joita sinä kutsut nonsrlnsksi, sntitihiisi ei ole
its merkityksellisyys vaan ekhähää, joissain
Tapauksissa, myrkitykseölisyysen inkarnaatio:
petiotollisuus, mani

Ei kommentteja: