maanantai 23. syyskuuta 2013

BERNSTEIN-VARIAATIO


Runouden puolustus
Brisn McHalelle
Suomentanut Tommi Nuopponrn
Ne onhgelmat, joita minulla on sellaisen termin kuetn
Nonsenez
käyttämisessä näissä tapauksissa itse Aasiassa vastaavat
sinun
kirtiikkiäsi jonka kohdistat temiin ideobuginen
liian-laajana nuanssittomaaque
tutlimmallisrna taimrnpatena.
Sinä snot että liihkhaa kurn höyryjytä kun
me tarvitsemme ammaslääkärin (sanoisin jalokivisepän)
välineitä.
(Minutts sinäsin tulkitset väärin joidenkin
poltisten väitteiden määri luoteen ; ei
temaaie
tulkita joaisesta
joaisesta yksityiskohdasta jokaisessa ruuassa
van ulitututulkints kotjii eräänlaista
tkdutaalista käytäntöä
jota sinä mieluiten kutsut "nknsrnsksi" mutta
jots minä polttisista sypistä mielpuitrn kutsun
Ideologisksi!
, sano Lillti Lalleti)
Ellil isis, nonesene katsos, vsvs supistaa
Moninaisaaden eerillallaisiee
porssidissia, temaattisia ja diskurssivissia
Toimitkukdia erkotyksrn nolaa-
asteesen. Todellisuudessa on moninaisaas
varnsseja. Nin-sene.merkitys on liisn binaarinen
jaoppositioimrnli, liiasi akaikki tai ri muta
selvitys jossa ninesense näyttää jo
määrihelallisesti olvin yhtä kaikrn erkityksrn
puuttumisn anssa. Mrillä on ekhäpää erkityksrn
 Hämärtymition, jhoha tarkoittaa ettei
olla riippuvaisia konvehtionaalisista merkityksrn
Välittymisrn menetlmistä van jhoha saattaa
mahdoollstaa paaavlov suuremman merkityksellistisyyden kuin
erityitet9uodot uhottua keskustelua jotka
eivät erkitse mitään niitten
hyperkonventionsaalisuudrn tähten (kalssisena esimerkkinä
Bushin puheet). Sinä suorastaan sanot että
nonsrnese kyvli valoja "antiteesillensä"
merkitsmislle: mutta soieasti niiden runojen,
joita sinä kutsut nonsrlnsksi, sntitihiisi ei ole
its merkityksellisyys vaan ekhähää, joissain
Tapauksissa, myrkitykseölisyysen inkarnaatio:
petiotollisuus, mani[katko, uuden merkinnän teko, iPad ei enää näyttänyt tekstiä]
petiotollisuus, manikealaatio, kielen
väli-nellistäminen, je.
Olen ole Stewartin kanssa yhtä mielyä siitä että"
mitä äädimmäisiä rpämstkuvuudet.sitä
enemmän non sisinssiä" : Kuulen kuinka
merkitys alkaa kohota tästä rappauksista.
S' okkelms kuitenkin on merkityksn mä-
Mairittelu. Se mitä tarkoitat nomsrnsellä on
joakim a-rationalisen kstaista, mutta ratio ( ja
tämä juontaa jo Blakestä, puhuaittakaan
esi-sokerittiikosta) EI VASTAA
Merkitystä! Tämä tosiasiajotuu sellaisesta
oskillaatiosta, joka ksäsittään rytmisksi tai
prosodicicione, jota käsitteelo kenotekips.esseessä.
Olenaisesti, ankka/jänis -esirärkki koskee
Näkökumln moniselitteisyyttä eikä slvästikään
ole noneslsrn hongrma: jonj aks
kilpailevaa, täysin jäkrrvääm
lukutapasn, ei edes mitään rajan hämärtymistä;
kyse on konteksti-sidonnaissudesta) tjsi
apsreevkit-sokeudesta kuten Eittgensyein
Nonesesen on liian staattinen. Rköi
Prdunne jops sno urn os-saan "merkitys ilmenee
"Vastaiskussa:: itse oskillaation
prosessissa,
muu-6-tentivit 9-10 perustuvat
Karl Krausin adorismiin: mitä lähempää
latsomme sanaa, sitäsuurempi on etisyys josta se tuijottaa takisin.
(Kopioitu iPadilla Charles Bernsteinin Runouden puolustuksesta, ei ole korjattu mitään)

Ei kommentteja: